Welkom

Uit de cirkel van gedrag

 

Ingrid Teulings biedt met Intensio individuele gedragsbegeleiding aan kinderen (2 -18 jaar) met ontwikkelingsproblemen volgens de ABA-methode ( applied behavior analysis/ toegepaste gedragsanalyse), in de thuissituatie of als schaduw op school (speciaal of regulier).

Tijdens de trainingen worden kinderen begeleid in aanleren van praktische vaardigheden, bij taal-spraakontwikkeling, schoolse vaardigheden en o.a. zindelijkheidstraining en sociale interactie.

Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand vindt in Wijchen de SOOSASS plaats, voor jongeren met autisme van 12 t/m 18 jaar met een normale tot hoge intelligentie.

 

 

 

 

foto Bart Mendelson, klein