Welkom

Uit de cirkel van gedrag

Ingrid Teulings biedt met Intensio individuele gedragsbegeleiding aan kinderen (2 -18 jaar) met ontwikkelingsproblemen volgens de ABA-methode ( Applied Behavior Analysis; toegepaste gedragsanalyse), in de thuissituatie of als schaduw op school (speciaal of regulier) en bij Welzien: dagbesteding voor kinderen die uit (dreigen te) vallen op school.

Tijdens de trainingen worden kinderen begeleid in het aanleren van praktische vaardigheden: executieve en schoolse vaardigheden,  sociale interactie en o.a. taal-spraakontwikkeling en zindelijkheidstraining.

Daarbij worden gesprekken, spellen en spelen, en gedragsinterventies gebruikt om het kind verder te helpen in de ontwikkeling.

foto Bart Mendelson, klein