Autisme en ABA

Uit de cirkel van gedrag

Zodra kinderen zich niet op een ‘normale’ (volgens de gemiddelde norm) manier ontwikkelen, ontstaan er problemen in de communicatie met hun omgeving.

Aan deze kinderen met een ontwikkelingsleeftijd die achterloopt bij hun kalenderleeftijd worden vaak (onbewust) te hoge eisen gesteld.
Deze kinderen gaan allerlei (voor de omgeving)  ongewenst gedrag vertonen als gevolg van het niet kunnen voldoen aan die eisen.

De kern van de ABA-methode is het ongewenste gedrag uit te doven en gewenst gedrag aan te leren door gebruik te maken van de motivatie van het kind (leren moet leuk zijn!).
Daarbij bieden we het kind hulp aan, in zulke kleine stapjes als nodig en laten we iets belonends volgen op het door ons gewenste gedrag.

Ieder mens herhaalt tenslotte gedrag dat iets belonends heeft opgeleverd ! Op grond van deze ‘natuurwet’ is de toegepaste gedragsanalyse gebaseerd.

Kinderen met autisme richten zich niet vanzelf op hun omgeving, waardoor zij belangrijke momenten vol informatie missen om te leren.

Dus ook de kansen op het herhalen van gedrag waardoor handelingen eigen gemaakt worden, vaardigheden inslijten in je reptielenbrein.
Dit is de plek waar gewoonten opgeslagen liggen in je brein, zodat je ze onmiddellijk op kunt roepen als je ze nodig hebt.

Het kind leert vaak ook niet hoe het duidelijk kan maken wat het nodig heeft. Vaak ontstaat dan ongewenst, soms heftig gedrag waarmee het kind probeert iets duidelijk te maken. Als de mensen in de omgeving van het kind hem/haar dan geven wat ze denken dat het kind wil hebben, omdat zij ook graag willen dat het schreeuwen/ de driftbui ophoudt, zal het kind dit ongewenste gedrag herhalen. Dit leverde namelijk iets op!

Met behulp van ABA-training gaan we het kind aanleren om op een gewenste manier duidelijk te maken wat het nodig heeft.

Vaardigheden worden in kleine stukjes aangeleerd waarbij het voordoen en hulp geven zorgen voor succesvol aanleren. De hulp wordt zo snel mogelijk afgebouwd.

Het bekrachtigen, versterken van het nieuw aangeleerde en/of gewenste gedrag is een belangrijk onderdeel van de training

Wat mij telkens het meeste raakt, als ik kijk naar kinderen die ABA-training krijgen, is dat ze rustiger én gelukkiger worden.

Het ongewenste gedrag wordt steeds minder naarmate kinderen de controle krijgen over het uiten van hun behoeften.

Ze ontdekken door de individuele trainingen, dat contact hebben met anderen leuke dingen op kan leveren, doordat ze hulp krijgen bij wat ze leren en hoe ze dat moeten doen.

foto Bart Mendelson, klein