Jonge kinderen

In de begeleiding van kinderen tot 12 jaar (vóór ze het middelbare school-traject ingaan) werk ik met de ABA-methode.

Op het gebied van sociale vaardigheden is er dikwijls een flinke achterstand.
Doordat ze zich niet vanzelf op hun omgeving richten op een gewenste manier, krijgen ze te weinig informatie over hoe je iets aanpakt in een sociale setting én ze missen de feedback op hun gedrag.

Daarnaast is een deel van het autisme een gedetailleerde kijk op hun omgeving, waarbij minder aandacht is voor de ruimere context van een ontmoeting in hun omgeving.

Om hier wel ervaring in te krijgen is het van belang om oefentijd en herhaling te krijgen. Inslijten van gedrag kost meer tijd voor deze kinderen.

Het aanleren van vaardigheden gaat beter door dit op te splitsen in kleine deeltjes. Belangrijk is dat het gedrag versterkt wordt door hen te belonen met dingen of verbale beloningen waar zij gemotiveerd voor zijn op dat moment.

Ook is er bij deze kinderen vaak een taal en/of spraak-ontwikkelingstoornis en moeite met zindelijk worden of inslaap vallen en doorslapen. Met de ABA-methode zijn er vele technieken om kinderen tot hun potentie te leren ontwikkelen.

foto Bart Mendelson, klein